Erzurum Masaj Salonu-Ecem Hanım

Erzurum Masaj Salonu-Ecem Hanım

Erzurum Masaj Salonu-Ecem Hanım Evrensel düzen içindeki yerimize oturtulunca biz insanlar küçük, kuvvetsiz, önemsiz yaratıklarız. Hepimiz doğanın sınırsız gücüyle uyum sağlamadıkça bu güçlere yenilmekten daha çok bir şey elimizden gelmez. Bu güçlere karşı direnebileceğimizi ummamalıyız. Işte Tao- Te-Ching’in öğretisinin özü budur. Tao tabiat ananın sınırsız gücüdür. Taocu felsefe iyi mi dayanıklı ve sabırlı olunacağını öğretir. Taocu uygulama kendini gevşetip doğaya uyum sağlama ve doğanın sınırsız gücünün bir parçası olma yolunda bir eğitimdir. Taocu sevişme bilimi de bu tedbirlilik, naturel güçlerin savurganca harcanmayarak saklanması, koşullara kolayca uyum sağlayabilme yumuşaklığı ilkelerinden gelişmiştir.
Taoculuk her vakit Batılı filozofların ilgisini çekmiştir. Son zamanlardaysa bilginler ve hekimler de Taoculukla ilgilenmeye başladılar. 1929’da ruhhekimi C.G. Jung da Taoculukla ilgili bir kitaba önsöz yazdı. Bunun haricinde

yapıtlarını bir araya getiren derlemede Tao’yla ilgili bir tecrübe etme yer ediniyor. Jung bu denemede şöyle diyor:
“Iç dünya bilinçdışımızda olduğundan bizi daha da güçlü bir halde etkisi altında meblağ. Bunun için kendini yetkinleştirme çabasında olan kimse anima’nın etkilerini bulup bunların altında saklanan gerçek içeriği ortaya çıkarmaya çalışmalıdır. Sadece bu yolla şuurdışındaki gizli saklı güçlerle uzlaşma sağlamış ve onların olumsuz etkilerinden kendini korumuş olabilir.

Erzurum Masaj Salonu-Ecem Hanım

Bu iki dünyayla bir uzlaşma sağlanamadıkça da bir uyum söz mevzusu olması imkansız. Iç ve dış dünyanın gerekleri, daha şu demek oluyor ki bu iki dünya arasındaki çatışma göz önünde tutulunca neyin olanak içinde olduğu, neyin lüzumlu olduğu daha iyi anlaşılabilir. Yazık ki bizim Batılı zihin yapımız “orta yoldan gidilerek karşıtların bütünleştirilmesi” olgusunu açıklamak için kültürel bir temelden yoksundur. Oysa iç yaşantılar içinde en önemlisi budur. Batı’da Tao kavramının karşısına sıkılmadan koyabileceğimiz hiçbir kavram, hiçbir sözcük yoktur” 12.
Jung, ruhsal tedaviyle ilgili kendi yöntemini açıklamayı sürdürürken Çinlilerin fakatçları ve yöntemleriyle aradaki benzerlikleri ortaya koyuyor. Taocular olsun Jung olsun uyumlu bir “yaşam için bir arayış içindeler. Bu uyumun da en yaşamsal bölümü Taocu sevişmedir.

Çağdaş sex incelemeleriyle eski incelemeler arasındaki benzerlikler.
Yukarda da sözünü ettiğim benzer biçimde eski çağların Çinli bilginleri ve hekimleri çağımızda Masters ve John-son’un ya da Kinsey’in incelemelerine benzer bir fikir dizgesi