Erzurum Mutlu Son Masaj Hizmeti Masör

Erzurum Mutlu Son Masaj Hizmeti Masör

Erzurum Mutlu Son. Erdemli diye bildiğimiz insanoğluı bu niteliklerini o denli da hak etmiş değiller mi yoksa!” diye kuşkuya düştüm. Her neyse, o zavallılar benim zevk duymama vesile oldular, ben de bunun karşılığını ödemeyi uygun buldum. Üstümde on altın vardı, onları da verdim. Gene teşekkürler, dualar başladı fakat daha önceki kadar acıklı değildi. Asıl, gereksinim duydukları parayı vermem tesir yapmıştı. Sonraki, ekstra bir sadakaya karşılık sıradan bir minnet duygusu ifadesi, bir şaşkınlık duygusundan başka bir şey değildi. O ailenin bitmek bilmez duaları içinde benim durumum, acıklı durumdaki bir oyun kahramanının son sahnedeki durumuna benziyordu. O kalabalık içinde çok insan vardı!

Fakat aslolan önemlisi bizim sadık gözetleyici de vardı. İsteğimi gerçekleştirmiştim. O insanoğluın arasından ayrılıp şatoya döndüm. Her şeyin dökümünü çıkardım, memnunum durumdan. O hanım bu emeklerime kıymet doğrusu! Boşa gitmez bu gayretlerim. Günün birinde onun nezdinde bir hak iddia edersem ancak bunlarla edebilirim. Böylece borcumu önceden ödemiş oluyorum; artık hiç üzülmeden, keyfimce oynayabilirim onunla. Unutuyordum az daha: Her şeyden bir yararım olsun düşüncesiyle o insanlara da söyledim: Tasarılarımın gerçekleşmesi için Tanrı’ya yakarma edecekler.

Erzurum Mutlu Son Masaj Hizmeti Masör

Erzurum Mutlu Son. Bakın duaları etkili olmaya başladı bile. Şimdi haber geldi, yiyecek hazırmış. Bu mektubumu dönüşte bitiririm dersem, gecikir. Gerisi artıkgelecek postaya. Canım sıkıldı bu işe, çünkü en güzel yanı sonrasıydı. Allahaısmarladık benim güzel dostum. Onu görme zevkinin bir anını çalıyorsunuz benden! 20 Ağustos 17** YİRMİ İKİNCİ MEKTUP Madam de Tourvel’den Madam de Volanges’a Bu mektubumda Madam, size Mösyö de Valmont’un bir özelliğini, sizin bana söylediklarınızla tamamen çelişiyormuş gibi gözüken bir özelliğini anlatmakla hiç kuşkusuz sevindirmiş olurum sizi.

Bir insanın oğlunu kötü bilmesi ne kadar üzücüdür! Erdemi sevdirmek için lüzumlu her şeyi kendilerinde toplamış olduklarını sandığımız kimselerin yaratılışlarında fenalükten başka bir şey olmadığını görmek ne kadar üzer bizi! Siz ki her şeye merhametle bakmaktan yanasınızdır, çok kati bir yargınızdan dönmeniz için gerekçeler göstermek size bir hizmettir hiç kuşkusuz. Affınıza sığınarak söylemek isterim ki, Mösyö de Valmont’un sizden bu şekilde bir bağış, bir adalet beklemek hakkıdır bence.